ในปี พ.ศ. 2562 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.กรูด ในระดับใด
พอใจมากที่สุด
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
 
 
 
     
 
    **** การขึ้นทะเบียนสุนัข แมวและแผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563    **** ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓    **** ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓    **** ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564    **** การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
 
 
 
 
 
 
  สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย... น้ำ [16 เม.ย. 2564]
  สอบถามเรื่องการชำระค่าน้ำประปา tuk [13 เม.ย. 2564]
  สอบถามเรื่องการขึ้นทะบียนเด็กแรกเกิด ฟ้า [13 เม.ย. 2564]
  สอบถามเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศพด.ของ ... หนูนา [13 เม.ย. 2564]
  สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มานพ [13 เม.ย. 2564]
  การขอน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค เอกชั.. [13 เม.ย. 2564]
  สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และการให้บริกา... Dear [13 เม.ย. 2564]
Powered By : CJWORLD.CO.TH
QRCode
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
18 คน
เดือนนี้ :
143 คน
เดือนที่แล้ว :
307 คน
ปีนี้ :
1,362 คน
ปีที่แล้ว :
3,487 คน
ทั้งหมด :
15,128 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.130.97
วันที่ 10/2/2558