ประกาศระเบียบวาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
40
14 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563
39
29 มิ.ย. 2563
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลกรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563
40
29 มิ.ย. 2563
4 ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 มิ.ย. 2563
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 พ.ค. 2563
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 เม.ย. 2563
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 เม.ย. 2563
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ก.พ. 2563
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.พ. 2563
10 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4