ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแม่แขก ซอย 2 (กม.3+290-3+790) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ธ.ค. 2563
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายแม่แขก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 ม.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายแม่แขก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ธ.ค. 2562
4 เชิญชวนเสนอราคาจ้าง (ประกอบอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ต.ค. 2562
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสวนป่า หมู่ที่ 6(ตอนที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ก.ย. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยแม่แขก ซอย 4 ม.3 (ตอนที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ส.ค. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพัฒนา หมู่ที่ 2 (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 ส.ค. 2562
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพัฒนา หมู่ที่ 2 (ตอนที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ส.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ม.4(ตอนที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ส.ค. 2562
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายห้วยกระดี่ ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12