ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 มิ.ย. 2563
72 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
19 มิ.ย. 2563
73 มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
17 มิ.ย. 2563
74 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
12 มิ.ย. 2563
75 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
310
11 มิ.ย. 2563
76 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
142
08 มิ.ย. 2563
77 ขอเชิญประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 มิ.ย. 2563
78 การขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวและแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 พ.ค. 2563
79 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
29 พ.ค. 2563
80 รายชื่อผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38