ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 พ.ค. 2563
62 การเผยแพร่ข้อมูลสารเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 เม.ย. 2563
63 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 เม.ย. 2563
64 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
17 เม.ย. 2563
65 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 เม.ย. 2563
66 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 มี.ค. 2563
67 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 มี.ค. 2563
68 ประชาสัมพันธวิธีผลิต ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 มี.ค. 2563
69 ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 มี.ค. 2563
70 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36