ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 พ.ค. 2563
52 การเผยแพร่ข้อมูลสารเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2563
53 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 เม.ย. 2563
54 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 เม.ย. 2563
55 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 เม.ย. 2563
56 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 มี.ค. 2563
57 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 มี.ค. 2563
58 ประชาสัมพันธวิธีผลิต "สารบำบัดนำ้เสียและขจัดกล่ิ่นเหม็น" ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 มี.ค. 2563
59 ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 มี.ค. 2563
60 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35