ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ส.ค. 2563
42 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ก.ค. 2563
43 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 มิ.ย. 2563
44 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
22 มิ.ย. 2563
45 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
19 มิ.ย. 2563
46 มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 มิ.ย. 2563
47 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 มิ.ย. 2563
48 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 มิ.ย. 2563
49 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 มิ.ย. 2563
50 ขอเชิญประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36