ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
21 ก.ค. 2564
32 การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ก.ค. 2564
33 ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ก.ค. 2564
34 การควบคุมภานยใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 ก.ค. 2564
35 การบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
21 ก.ค. 2564
36 ประชาสัมพันธ์การวิธีผลิต
12
24 มิ.ย. 2564
37 รณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
14 มิ.ย. 2564
38 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 มิ.ย. 2564
39 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
25 พ.ค. 2564
40 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38