ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 รับสมัครนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลกรูด
686
29 ต.ค. 2553
322 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
488
27 ต.ค. 2553
323 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
399
28 ก.ย. 2553
324 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
16 ส.ค. 2553
325 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
10 ส.ค. 2553
326 รณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
960
13 ก.ค. 2553
327 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
602
08 ก.ค. 2553
328 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.กรูด พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
2166
08 ก.ค. 2553
329 ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
617
29 มิ.ย. 2553
330 การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
396
29 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35