ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 ส.ค. 2556
252 ประกาศให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
488
18 มิ.ย. 2556
253 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กรูด (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 พ.ค. 2556
254 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
28 พ.ค. 2556
255 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
15 พ.ค. 2556
256 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
09 พ.ค. 2556
257 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
09 พ.ค. 2556
258 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
01 พ.ค. 2556
259 ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
26 เม.ย. 2556
260 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36