ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
11 ม.ค. 2559
192 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
07 ม.ค. 2559
193 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
206
06 ม.ค. 2559
194 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 ม.ค. 2559
195 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 ธ.ค. 2558
196 ประกาศจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
268
27 ต.ค. 2558
197 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 ต.ค. 2558
198 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 ต.ค. 2558
199 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดให้หัวหน้าสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ต.ค. 2558
200 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
15 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38