ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 มี.ค. 2564
12 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 มี.ค. 2564
13 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 มี.ค. 2564
14 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 มี.ค. 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลกรูดประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 มี.ค. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 มี.ค. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 มี.ค. 2564
18 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.พ. 2564
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ม.ค. 2564
20 การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35