ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ก.ย. 2564
12 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ส.ค. 2564
13 ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ก.ค. 2564
14 การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 ก.ค. 2564
15 ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 ก.ค. 2564
16 การควบคุมภานยใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ก.ค. 2564
17 การบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ก.ค. 2564
18 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 พ.ค. 2564
19 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 เม.ย. 2564
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36