ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
29 ก.ค. 2559
182 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 เม.ย. 2559
183 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 มี.ค. 2559
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
16 มี.ค. 2559
185 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 ก.พ. 2559
186 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 ก.พ. 2559
187 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
18 ก.พ. 2559
188 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
09 ก.พ. 2559
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
02 ก.พ. 2559
190 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
212
11 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38