ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ต.ค. 2558
172 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดให้หัวหน้าสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ต.ค. 2558
173 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ต.ค. 2558
174 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ต.ค. 2558
175 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ต.ค. 2558
176 เปิดลงทะเบียน "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
24 ก.ย. 2558
177 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 ก.ย. 2558
178 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 ก.ย. 2558
179 ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ก.ย. 2558
180 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36