ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.พ. 2559
162 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
18 ก.พ. 2559
163 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
09 ก.พ. 2559
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 ก.พ. 2559
165 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 ม.ค. 2559
166 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 ม.ค. 2559
167 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ม.ค. 2559
168 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ม.ค. 2559
169 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 ม.ค. 2559
170 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36