ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
233
02 ต.ค. 2561
132 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 ต.ค. 2561
133 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
17 ก.ย. 2561
134 ประกาศ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 ก.ย. 2561
135 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 ก.ค. 2561
136 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 ก.ค. 2561
137 แจ้งข่าว "เตือนภัยน้ำมาแล้ว" ดาวน์โหลดเอกสาร
246
04 ก.ค. 2561
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 ก.ค. 2561
139 ประชาสัมพันธ์การรับโอน
231
19 มิ.ย. 2561
140 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดรถยนต์
208
10 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38