ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
2 ประกาศกำหนดการใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ต.ค. 2563
3 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ส.ค. 2563
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ส.ค. 2563
7 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 ก.ค. 2563
8 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 มิ.ย. 2563
9 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 มิ.ย. 2563
10 มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31