ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ก.ค. 2564
2 การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.ค. 2564
3 ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ก.ค. 2564
4 การควบคุมภานยใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ก.ค. 2564
5 การบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.ค. 2564
6 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 เม.ย. 2564
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 เม.ย. 2564
8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 มี.ค. 2564
9 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 มี.ค. 2564
10 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35