ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
  รายละเอียด :

 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน