ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้วนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจทราบ  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้  ณ  ที่ทำการ อบต.กรูด  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 429 คน