ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  รายละเอียด : ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ได้กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ในวันที่   ๑๐   มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 424 คน