ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  รายละเอียด :  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  แล้วเสร็จ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์  077-401100 หรือทาง www.krud.go.th หัวข้อแผนการดำเนินงานประจำปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 683 คน