ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงตำบลกรูด ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วย อบต.กรูด ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2553    ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2553  ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป    ณ บริเวณริมคลองกรูด  หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น  ประกวดกระทง  ประกวดร้องเพลง  ประกวดนางนพมาศ  และการแสดงบนเวที อีกมากมาย  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 970 คน