ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด : อบต.กรูด ได้จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 387 คน